Kontakt


Dyrektor Monika Tkaczyk: 501 076 360

Sylwia Pachołek – Dąbek: 690 318 024Adres: ul. Krzyżówki 3C
03-191 Warszawa