Kontakt


Dyrektor Monika Tkaczyk: 501 076 360

Wicedyrektor Olga Stawska: 695 984 958Adres: ul. Krzyżówki 3C
03-191 Warszawa