OpłatyOpłaty

 

Rok przedszkolny 2021/2022:

Opieka nad dzieckiem

Opieka w godzinach 7:00 – 18:00

Dzieci poniżej 2,5 roku życia – 1300zł
Dzieci powyżej 2,5 roku życia – 1100zł

Dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego – 500zł

Opieka w godzinach 7:00 – 13:00

Dzieci poniżej 2,5 roku życia – 910 zł
Dzieci powyżej 2,5 roku życia – 770 zł

Dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego – 500zł

Opcja godzinowa – 20zł/h

Jednorazowa opłata wpisowa – 500zł

 

Prosimy o dokonywanie wpłat na poniższy nr konta:

08 1020 1068 0000 1202 0139 3818

 


Masz więcej pytań? Zadzwoń:

501 076 360